Vrijdag 1 mei hebben we definitief goed nieuws gekregen van de Gemeente Vijfheerenlanden. Jeugd tot en met 18 jaar mag weer gaan golfen! Helaas wel onder strikte voorwaarden. We hopen dat jullie even de tijd willen nemen om het aandachtig door te lezen zodat iedereen goed van start kan gaan.

De jeugdlessen starten zaterdag 9 mei a.s.

Trainingstijden:

Groep Leeftijd kinderen Aantal kinderen (maximaal) Driving range/ oefenfaciliteiten Par 3 Baan
1 5-12 7 10:00-11:00 11:00-12:00
2 13- 18 7 12:30-13:30 13:30-14:30

Jeugd tot en met 12 jaar:

De ouders moeten hun kinderen bij de golfprofessional opgeven voor de les, uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de les. Er is minimaal 1 golfprofessional en een jeugdbegeleider per les aanwezig.

Een van de ouders brengt de kinderen. Hiertoe zal het hek van het golfpark uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de les worden geopend door een medewerker van De Kroonprins Vianen. Na die 15 minuten sluit het hek automatisch. De ouders laten hun kinderen uitstappen op het parkeerterrein. De golfprofessional wacht, samen met de medewerker van De Kroonprins Vianen, de kinderen op. De ouders vertrekken direct na het afzetten van hun kind het parkeerterrein. Als de groep kinderen compleet is, loopt de golfpro samen (op gepaste afstand) met de kinderen naar de oefenfaciliteiten.

De les start met het afslaan op de driving range. De afslagmatten hebben een gepaste tussenruimte. De golfpro heeft mandjes met ballen voor de kinderen klaargezet. De hengsels van de mandjes worden door de golfpro schoongemaakt. De kinderen raken alleen de ballen aan. Na afloop van de les, maakt de golfpro de mandjes schoon. De kinderen beschikken over hun eigen golfset. De golfpro ziet er op toe dat zij alleen met hun eigen spullen spelen.

Als de golfpro de drivingrange verlaat, kan hij met de kinderen of naar de oefenputtinggreen of naar de par 3 baan lopen. Beiden liggen op grote afstand van elkaar en er is voldoende ruimte om op gepaste afstand daar naar toe te lopen. Op de oefenputtinggreen kunnen de kinderen met hun eigen ballen en golfset oefenen, zonder dat zij contact hoeven te hebben met andere kinderen en/of andere spullen hoeven aan te raken. De golfpro is hierbij aanwezig om instructies te geven.

Voor de Par 3 baan geldt hetzelfde. De golfpro zal ook daarbij aanwezig zijn en zorgen dat een kind alleen met zijn/haar eigen golfbal speelt, wat ook gebruikelijk is in de golfsport. De bal wordt niet in de hole gespeeld, maar de cup wordt omgedraaid en er wordt een cirkel omheen getekend. Als de bal daarbinnen ligt, is de speler klaar.

Bij het einde van de les, brengt de golfpro de kinderen naar het parkeerterrein en gaat het hek weer open, waardoor de kinderen kunnen worden opgehaald. Het parkeerterrein is dermate groot en al ingericht als eenrichtingsverkeer, waardoor er geen contacten met anderen hoeft plaats te vinden, dan wel in ieder geval op gepaste afstand. Een medewerker van De Kroonprins Vianen ziet hier op toe.

 Jeugd tussen 13 en tot en met 18 jaar:

Werkwijze is hetzelfde als hiervoor, waarbij geldt dat deze kinderen ook zelfstandig kunnen komen voor de jeugdlessen. Ook dan wordt er verzameld op het parkeerterrein tot de groep compleet is. De kinderen krijgen daar een instructie van de golfpro over deze werkwijze, voordat zij richting driving range gaan. De golfpro ziet er op toe dat de kinderen onderling voldoende afstand houden.

Vrij golfen  jeugd op par 3 baan:

De jeugd tot en met 18 jaar kunnen daarnaast vrij spelen op de par 3 baan. Dit betreft maximaal 3 kinderen per flight. Er zal een begeleider (werknemer van De Kroonprins Vianen met BHV) op de baan aanwezig zijn om te controleren of de kinderen zich aan de regels houden. Spelen kan op woensdag en vrijdag 13.00u tot 17.00u en op zondag van 10.00u tot 12.00u.

Dit is alleen mogelijk na reservering per email op info@golfbaandekroonprins.nl Er zal een bevestiging worden gestuurd met een starttijd.

 • Kinderen moeten eigen eten en drinken meenemen. Het clubhuis is gesloten. Ze mogen niets delen met andere kinderen.
 • Kinderen gaan zoveel mogelijk thuis naar toilet voor en na de training. Voor noodgevallen is de toilet onder de luifel beschikbaar. Daar kunnen ook handen worden gewassen.
 • Ouders moeten het protocol doornemen en wij zullen dit strikt volgen. Ouders zijn op het golfpark NIET toegestaan, behalve voor het halen en brengen op het parkeerterrein.
 • De ballenmandjes worden gedesinfecteerd door de pro.
 • Vlaggen blijven in de hole. De cup zit ondersteboven in de hole zodat de bal er niet in kan vallen. Om de hole en cirkel met krijt van 30cm. Ligt de bal in die cirkel dan zit die in de hole.
 • Kinderen maken gebruik van eigen golfballen (deze krijgen ze van de trainer als ze die niet hebben)
 • Kind moet een markeerstift meenemen om eigen bal te markeren
 • Zit je golftas in een locker dan horen we dat graag bij de aanmelding, dan zorgen we dat die toegankelijk is.

En dan nog de volgende algemene adviezen:

Voor sporters

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen.
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Heb je vragen dan horen we dat graag via de mail info@golfbaandekroonrins.nl

Op vrijdagmiddag 15 en 22 mei van 14.00 tot 17.30 organiseren we voor je niet golfende vrienden een middagje op de golfbaan. Later volgt hier meer info over.

We hopen je te zien op De Kroonprins Vianen!

Groetjes,

Minke de Vries (Jeugdcommissie GC De Lingewaelsche)

Ronald van Meeteren (Golfprofessional De Kroonprins Vianen)

Gerda Kool-Straathof (General Manager De Kroonprins Vianen)