Local rules

Voor uw eigen veiligheid en die van anderen en een vlotte doorstroming in de baan zijn de volgende local rules van kracht. Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf” van de R&A.

Buiten de baan (regel 18-1)

 • Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven door witte palen.
 1. De openbare wegen met aansluitende waterdoorgangen,
 2. Direct achter hole 3, 10 & 16.
 • Hindernissen: (regel 17)

Alle hindernissen die aan de buitengrens van de baan liggen strekken zich tot het oneindige uit, er is daar géén Out of Bounds; Indien de bal in hindernis ligt mag:

 1. De speler handelen volgens Regel 17
 • Dropping zones

Hole 4 links en rechts achter de green; 16 links van de green en 18 achter de green. (bal droppen binnen twee stoklengte van de “Drop Zone” bordjes.)

 • Grond in bewerking (G.U.R.) (Regel 16)

Wordt aangegeven door blauwe palen en/of bordjes G.U.R. Ook kan G.UR. worden aangegeven door witte lijnen. Indien er sprake is van een belemmering door G.U.R. is de speler verplicht deze belemmering te ontwijken volgens regel 16.

 • Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemene straf
 • Matchplay: verlies van de hole; Strokeplay: 2 slagen.
 • Verboden speelgebied:

De grens tussen de Par-3 baan en de 18-holes baan vervangen door rode palen met groene koppen. Deze palen geven een rode hindernis aan van waaruit niet gepeeld mag worden ( een zgn verboden speelgebied ). Als de bal deze grens gepasseerd is, kan een speler een bal droppen volgens de regels van een rode hindernis, met uitzondering van het spelen van de bal zoals hij ligt.

Zie ook de Tijdelijke Local Rules (TLR) op het publicatiebord in het clubhuis.

Tijdelijke Local Rules

 • Schoonmaken van de bal (E-2)

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de bal worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat deze wordt opgenomen (zie Regel 14.1) en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek (zie Regel 14.2).

 • Plaatsen (E-3)

Alleen als De Kroonprins aangeeft plaatsen is toegestaan:

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt mag de speler een bal plaatsen binnen het algemene gebied op een plek naar keuze binnen 15 cm, niet dichter bij de hole.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 • Uitwerpselen van dieren (F-12)

“Uitwerpselen van ganzen, zwanen of meerkoeten mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

 1. een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1,
 2. of grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

Als uitwerpselen worden aangetroffen op de green, dan mag de speler ook het beschikbare gereedschap bij de green gebruiken om de uitwerpselen van de speellijn te verwijderen. Als hierbij de speellijn of andere omstandigheden die de slag beïnvloeden, worden verbeterd, dan volgt geen straf volgens Regel 8-1a

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.”