Belangrijke informatie afslagmatten par3

Vanaf 1 oktober mag er op de par3 baan alleen nog van de matten in het frame gespeeld worden.
De originele teeboxen zijn vanaf dat moment dan ook GUR (blauwe palen met een groene kop).